een betere wereld voor hoogbegaafden

Een betere wereld voor hoogbegaafden

Ik geloof in een betere wereld voor hoogbegaafden. En een betere zorg, begeleiding, onderwijs voor iedereen, inclusief alle interessante mensen die niet passen binnen de gemiddelde norm, maar die we o zo nodig hebben voor een leukere en rechtvaardiger wereld.

Een betere wereld voor hoogbegaafden

Hoogbegaafde mensen zijn mensen die afwijken. Dat is een behoorlijk boute uitspraak. Maar: afwijkende mensen fascineren ons. Daarom hebben boeken als Harry Potter en Divergent zoveel succes.

In het dagelijks leven hebben we de voorkeur voor overzichtelijkheid.
Als iemand afwijkt van onze norm, willen we dat graag benoemen zodat het past binnen ons wereld- en mensbeeld.

Classificeren kan echter ook noodzakelijk zijn voor een bepaalde diagnose. En om in aanmerking te komen voor een bepaalde behandeling, medicatie of vergoede zorg.

Hoogbegaafden hebben recht op een betere wereld

Omdat het boek Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid zonder medische achtergrond niet even makkelijk te lezen is én het een duur boek is, heb ik samenvattingen gemaakt. Deze samenvattingen staan op schrift en op video.

Het doel van de video’s

  1. Het doel van het delen van mijn inzichten uit dit boek is dat volwassenen zichzelf nog beter begrijpen en gaan accepteren waarom zij zich anders voelen.
  2. Door zichzelf te begrijpen krijgen hoogbegaafden zicht op een betere wereld.
  3. Een ander doel is om kort en bondig op een makkelijk leesbare manier de essentie uit het boek te delen waardoor er meer in hoogbegaafdheid bij volwassenen geïnteresseerde mensen bereikt worden.
Begrip zorgt voor een betere wereld voor hoogbegaafden

Omdat ik mijn uniciteit begrijp en daar in mijn leven goed mee weet om te gaan, wil ik een voorbeeldfunctie zijn voor hoogbegaafde volwassenen die hoogbegaafdheid als minder fijn ervaren.

Doordat ik mijn hele leven al voldoende weet te voorzien in mijn educatieve en emotionele behoeften en een ondersteunende omgeving en relaties heb, heb ik zo goed als geen issues met mijn hoogbegaafdheid.

Levenslang persoonlijke ontwikkeling


Door te groeien in zelfbewustzijn blijf ik trouw aan mezelf, mijn eigen waarden, overtuigingen en gedrag.
En door te weten wie ik ben, waar mijn sterke en minder sterke talenten liggen en doordat ik oprechte relaties met mensen aan kan gaan, groeit mijn zelfbewustzijn en blijf ik steeds vaker trouw aan mezelf.


Dat zelfbewustzijn dat resulteert in een plezierig en ontspannen leven, gun ik iedereen!

Kennismaken om te zien hoe jij in jouw kracht kunt gaan staan?

Op deze pagina vind je alle video’s over hoogbegaafdheid.