Wanneer ben je hoogbegaafd

Wanneer ben je hoogbegaafd

Veel mensen stellen zich de vraag: “wanneer ben je hoogbegaafd?” Een eenduidig en makkelijk antwoord is niet te geven. Uitleg van het begrip hoogbegaafdheid verheldert veel.

Wanneer ben je hoogbegaafd?

De auteurs van het boek ‘Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid’ schrijven onder het kopje: ‘wat wordt bedoeld met de term hoogbegaafdheid’ het volgende:   “hoogbegaafdheid is niet hetzelfde als geniaal en verwijst in feite naar een bredere groep individuen dan de meeste mensen beseffen.”

Mensen kunnen bijvoorbeeld ongewoon hoge capaciteiten hebben op slechts een of twee gebieden, terwijl hun andere capaciteiten slechts in het gemiddelde of onder gemiddelde bereik vallen.

Niet op alle gebieden buitengewoon hoge capaciteiten

De meeste mensen verwachten dat hoogbegaafde volwassenen buitengewoon hoge capaciteiten hebben op alle gebieden. Hoogbegaafdheid is een complex samenspel van gedragingen dat zich op verschillende manieren kan manifesteren.

Delphi-model Hoogbegaafdheid over: Wanneer ben je hoogbegaafd

Ik ben een fervent aanhanger van het Delphi-model Hoogbegaafdheid. Het uitgangspunt is de gedachte dat een mens niet losstaat van zijn omgeving. Niet alleen het innerlijk, maar ook de wisselwerking en het samenspel tussen de hoogbegaafde en de samenleving worden naast elkaar geplaatst.

Het Delphi-model is een existentieel model. Existentieel betekent zingevend, verband houdend met het menselijk bestaan.

Definitie hoogbegaafdheid volgens het Delphi-model Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens. Intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen deelt veel wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid. Dit kennisinstituut werkt ook vanuit het Delphi-model Hoogbegaafdheid.

Kennis over hoogbegaafdheid

Meer weten over hoogbegaafdheid of wil je doorpraten hoe jij hoogbegaafdheid als kracht in je leiderschap of ondernemerschap kunt laten excelleren?

Maak snel een kennismakingsafspraak.

Op deze pagina vind je alle video’s over hoogbegaafdheid.